TransComfort podpisał Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i wygoda w ruchu
TransComfort podpisał Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa

Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego powinno być priorytetem dla wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej. TransComfort, aby podkreślić istotę swoich działań w tym zakresie podpisał Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

 

Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego rozpoczyna nowy etap wspólnej pracy o jeszcze bezpieczniejszą kolej oraz ma być zachętą do wprowadzania zasad kultury bezpieczeństwa wśród innych przedsiębiorstw i instytucji branży.

 

TransComfort podpisując Deklarację zobowiązał się do wdrożenia „Kluczowych zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”, w tym m.in. do:

 

  • traktowania bezpieczeństwa systemu kolejowego jako priorytetu,
  • ochrony pracowników zgłaszających informacje dotyczące bezpieczeństwa,
  • analizowania i wyciągania wniosków z wypadków, a także zdarzeń, które mogą do nich doprowadzić.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z treścią Deklaracji na stronie internetowej Urzędu Transportu Kolejowego.