TransComfort na konferencji Systemy Kolejowe 2020

Bezpieczeństwo i wygoda w ruchu
TransComfort na konferencji Systemy Kolejowe 2020

W dniach 26-28 luty 2020 w hotelu Stok w Wiśle odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja polsko-czesko-słowackiej konferencji Systemy Kolejowe i druga edycja Forum Intermodalnego, której TransComfort był czynnym uczestnikiem. Konferencja podzielona była na dwa bloki tematyczne, mianowicie: Blok I – Systemy kolejowe oraz Blok II – Forum Intermodalne.

Blok „Systemy kolejowe” to przede wszystkim omówienie spraw oraz problemów związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych ale i szczególnej roli nowego taboru w poprawie bezpieczeństwa w transporcie szynowym. Oprócz zagadnień czysto technicznych związanych obiektami infrastruktury, systemów i urządzeń SRK poruszone zostały również tematy bezpośrednio związane ze szkoleniem personelu (np. maszynistów) czy też zagadnienia z obszaru certyfikacji i oceny bezpieczeństwa w procesach dopuszczenia do stosowania w kolejnictwie urządzeń, technologii czy materiałów budowlanych.

To właśnie w tej części tematycznej konferencji braliśmy czynny udział wypowiadając się na prośbę organizatora, jako eksperci branży na temat „wpływu innowacji technicznych i organizacyjnych na zwiększenie efektywności systemu kolejowego”.

Drugim jakże ważnym elementem konferencji był blok intermodalny i poruszone tu aspekty związane z rolą poszczególnych elementów łańcucha dostaw. Nie bez znaczenia była prezentacja oraz dyskusja nt. możliwości naszych rodzimych terminali intermodalnych oraz portów morskich, którym poświęcono szczególną uwagę. W tym obszarze nasza Spółka ma również szczególną rolę ponieważ BU TTM znakomicie rozwija się dostarczając usługi i biorąc czynny udział w rozwoju polskiej infrastruktury intermodalnej.

Podczas konferencji dyskutowano na tematy ściśle związane z problematyką bezpieczeństwa na kolei, infrastruktury kolejowej, która mogłaby poprawić warunki jazdy. Rozmawiano na forum o współpracy granicznej pomiędzy Polską- Słowacją i Czechami, dotknięto tematów problemu zatrudnienia fachowców.

Konferencja ta dała firmie TransComfort możliwość pokazania się od strony eksperta na forum międzynarodowym jak również rozszerzyła kontakty handlowe.

Dziękujemy za zaproszenie!