Modernizacja Taboru Szynowego

Bezpieczeństwo i wygoda w ruchu
Modernizacja Taboru Szynowego
Podczas XI Konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego”, organizowanej przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, TransComfort. został przyjęty w poczet Członków Izby.
 

Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei jest samorządem – instytucją non-profit, która skupia podmioty gospodarcze związane z rynkiem kolejowym.  Podstawowym celem Izby jest reprezentowanie, ochrona interesów członków, a także inspirowanie i wspomaganie rozwoju transportu szynowego w Polsce.

 

Tym samym TransComfort rozszerzył możliwości szerszego promowania swojej oferty oraz zadbał o integrację środowiska. Wspólna reprezentacja interesów szeroko rozumianego transportu szynowego pozwoli na osiąganie sukcesów firmom zrzeszonym jak i rozwojowi całego Rynku Kolejowego i Tramwajowego. Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy.