Międzynarodowe Targi InnoTrans 2018

Bezpieczeństwo i wygoda w ruchu
Międzynarodowe Targi InnoTrans 2018

TransComfort zakończył dwunastą edycję Międzynarodowych Targów Technologii Transportu InnoTrans pełnym sukcesem. W zupełnie nowej konstelacji, w ramach międzynarodowego projektu Project Partners International, po raz kolejny pokazaliśmy siłę polskiego przemysłu.

 

Tegoroczne targi były dla TransComfort, Business Unit M&MR Trading Polska Sp. z o.o., szczególnie ważne – po raz pierwszy pojawiliśmy się na nich z naszymi firmami partnerskimi z całego świata w ramach stowarzyszenia przedsiębiorstw handlowych Project Partners International. Na stoisku odwiedzili nas strategiczni klienci, a także nawiązaliśmy kilka nowych, obiecujących relacji biznesowych. Szczególnie promowaliśmy systemy zawieszenia pneumatycznego pierwszego i drugiego stopnia, wstawki i okładziny hamulcowe, profile RCS i maty wibroizolacyjne, elastyczne kanały wentylacyjne do pojazdów szynowych, a także systemy do tłumienia hałasu oraz nadmiernego zużywania szyn na łukach.

 

Udział w tegorocznych targach InnoTrans był możliwy m.in. dzięki grantowi, jaki spółka M&MR Trading Polska otrzymała w ramach projektu grantowego "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim".

 

Pomorski Broker Eksportowy ułatwia firmom z sektora MSP rozwój działalności na rynkach międzynarodowych. To pierwszy regionalny kompleksowy system wspierający działalność  pomorskich przedsiębiorców za granicą. Kierowany jest zarówno do firm, które jeszcze nie podejmowały działań eksportowych, a mają potencjał, jak również do prowadzących działalność na rynkach zagranicznych. Celem projektu jest zwiększony poziom handlu zagranicznego sektora MSP poprzez zwiększenie liczby pomorskich MSP aktywnych na rynkach zagranicznych, dywersyfikację rynków eksportowych pomorskich firm, zwiększenie udziału pomorskich firm w krajowym eksporcie, wzmocnienie marki pomorskich (polskich) firm. Wśród konkretnych korzyści dla firm, jakie mogą osiągnąć w wyniku udziału w projekcie warto wymienić m.in. pozyskanie wiedzy dot. kwestii prawnych, celnych, podatkowych, marketingowych czy informacji o potencjalnych kooperantach zagranicznych. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dotację na udział w targach, misjach gospodarczych i innych wydarzeniach o charakterze biznesowym, skorzystać z pośrednictwa na rynkach zagranicznych, nawiązać współpracę z zagranicznymi kontrahentami i innymi firmami z regionu. Projekt trwa do czerwca 2023 roku, budżet projektu łącznie - ok. 84,08 mln zł, w tym: dofinansowanie projektu: 64,08 mln zł.

 

 

Dziękujemy wszystkim gościom – klientom, dostawcom i firmom partnerskim, za możliwość kooperacji podczas tak ważnego dla naszej branży wydarzenia. Jesteśmy pewni, że sukces odniesiony we wrześniu w Berlinie przełoży się na nowe wyzwania i kolejne ciekawe realizacje.